/
🍎
Yasaklı davranışlar
Search
Notion
🍎
Yasaklı davranışlar
Dolaylı satış listelemeleri
Satıcı, listelediği ürünü Zebramo harici başka bir kanaldan satmak için bilgi (kendi web adresini, fiziksel dükkan adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, skype, whatsapp, instagram, facebook, messenger vb. irtibat bilgilerini) bilgi veremez. Satıcı ürün açıklamalarında kapıda ödeme seçeneği sunamaz. Kullanıcılar arasındaki iletişim ve ticaret Zebramo üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıda sıralanan araçların ve bilgilerin ürün açıklamalarında yer alması yasaktır.
Usulsüz Ürün Satışları
Satıcı, listelediği ürünün fotoğrafında ve açıklamalarında olduğu şekliyle satmak zorundadır. Fotoğraf ve açıklamalardan farklı bir ürün gönderiminde bulunamaz.
Usulsüz Kargo Kullanımı
Satıcı Zebramo'nun anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinde, Zebramo üzerinde sunulan kargo veya sipariş numarasını kullanarak farklı ürün gönderimleri yapamaz. Zebramo'nun anlaşmalı olduğu kargoların indirimlerini aykırı sitelerde Zebramo adını kullanarak veya kullanmayarak usulsüz bir şekilde kullanıp kaçak satış işlemlerinde bulunamaz.
Reklam amaçlı listeleme
Reklam amacı taşıyan, ve/ya da bu amaca hizmet eden yazı içeren görsellerin ürün olarak listelenmesi yasaktır.
Ürün seçmeli listeleme
Bir ürün sayfasında, sadece satışa çıkarılan o ürünün tanıtımı ve satışı yapılabilir. Bunun yanı sıra başka ürün seçenekleri de sunularak tanıtım ve satış girişimi yapılamaz.
Ürün arıyorum ilanları
Zebramo'da alıcılar veya satıcılar, aradıkları bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamazlar.
İletişim bilgilerinin paylaşılması
Ürün yorumları, ürün açıklamaları ve uygulama içerisindeki benzeri alanlarda telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları ve benzeri iletişim bilgilerinin paylaşımı yapılamaz.
Takas teklifinde bulunmak
Ürün yorumları, ürün açıklamaları ve uygulama içerisindeki benzeri alanlarda takas teklifinde bulunulamaz.
Ürünle ilgisi olmayan kelimeler kullanmak
Satıcıların, sadece ürünlerine dikkat çekmek, kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için sattıkları ürünle ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.
Ürün açıklamalarında uygun olmayan içeriklere yer verilmesi
Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, ürünleri almak isteyen kullanıcıları yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi yasaktır.
Hatalı kategoride listeleme
Zebramo'da her ürün için uygun bir kategori bulunmayabilir. Ancak, ürünün en uygun kategoride listelenmesi zorunludur. Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ü/ürünler'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür.Satıcı'nın, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Zebramo'nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur.Zebramo tarafından Satıcı'nın Ürün'ü/ürünler'i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Zebramo bu Ürün'ü/Ürünler'i sistemden kaldırma hakkına sahiptir. Zebramo'un söz konusu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırması nedeniyle Satıcı'nın Zebramo'dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.
Ürün açıklamalarında link kullanılması
Zebramo'da satıcılar ürün açıklamalarına aşağıdaki linkleri ekleyebilirler.
Satışa konulan ürünle ilgili ek açıklamaların olduğu sayfaya verilecek bir link
Satılan ürünün fotoğraflarına gidecek linkler
Satıcının Zebramo'da satışta olan diğer ürünlerine giden linkler
Bu linkler haricinde, başka ticaret sitelerinin veya ticari içerik sitelerinin linkleri ürün sayfalarında yer alamaz. 
Kullanılması yasak olan linklere örnekler:
Mal ve hizmet alan, satan veya ticaretini yapan sitelerle, içinde bu tür hizmet veren içerik sitelerine verilecek linkler
Zebramo dışında ticaret yapılmasını öneren veya Zebramo kullanıcılarına doğrudan satış yapmayı amaçlayan sitelere olan linkler
Zebramo'da satışı yasak olan ürünlerin satışını yapan web sitelerine veya sayfalarına verilen linkler
Zebramo kullanıcı bilgisi ve şifresini sorgulayan sitelere verilen linkler.
Kapıda ödeme seçeneğinin sunulması
Güvenli bir alışveriş deneyiminin sunulabilmesi için, ürün listelerken ürün adı, açıklamalarında yada yorumlarında kapıda ödeme seçeneğinin verilmesi kesinlikle yasaktır.
Fotoğraf veya açıklama çalınması
Ürün listelerken benzer ürünleri satan kullanıcıların ürün fotoğraflarını ve ürün açıklamalarında yazdığı ifadeleri kullanmak yasaktır. Zebramo, uyarılar doğrultusunda veya kendi tespit ettiği durumlarda, fotoğraf veya açıklamanın "kopyalandığını veya kopyalanmadığını" ilk görüşte aldığı izlenime göre karar verir. Eğer ürün fotoğrafları veya açıklamalardaki benzerlik, "kopyalanma" niteliği taşıyorsa, Zebramo kopyalamayı yapan kullanıcının ürününü veya üyeliğini sonlandırabilir. Bir satıcı, sattığı ürünün fotoğraf ve detaylarını, üretici firmasının web sayfasından aldıysa, başka bir kullanıcının aynı açıklama ve fotoğrafları kullanması durumunda kendi içeriği ile ilgili "hak iddia" edemez. Zebramo'nun baz aldığı kriter "içeriktir", içeriğin sunuluş şekli (renkler, yazı karakterleri vb.) değildir.
Genel ahlak kurallarının aşılması
Ürün başlıkları ve açıklamaları gibi halka açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Ayrıca başka satıcı veya satıcıları, onların ürünlerini kötülemek, karalamak, satıcıya veya satıcılara hakaret etmek de yasaktır.Bu kuralların ihlal edildiğini gördüğünüzde yardim@zebramo.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.